Aftrapbijeenkomst SecureEgg enthousiast ontvangen

Afgelopen maandag hebben we in Ysselsteyn [L] de aftrap bijgewoond van SecureEgg, een nog te bouwen kwaliteitsborging, dat vanuit de primaire producent -de pluimveehouder- wordt opgezet. Een flinke hoeveelheid informatie werd gepresenteerd; misschien was al wel teveel in detail, maar dat vond zijn oorzaak in het enthousiasme van Rob Adams, die het idee heeft ontwikkeld.

Naast mengvoer komt er gewoon veel het boerenerf op. Mengvoer is voldoende veilig gemaakt door veiligheidsborging van GMP en het zogenaamde SecureFeed dat gedragen wordt door bijna alle mengvoerleveranciers. Alle andere producten zijn vaak schijnveilig. Zo ging het immers ook met bloedluisbestrijding  door Chickfriend. “Dat heeft een flinke financiële, maar vooral ook een emotionele impact gehad op ons gezin”, aldus Adams. Reden genoeg om als sector te zeggen: Dit willen we nooit weer en we wachten niet op overheid of anderen om het te gaan organiseren. We doen het zelf!

Dit willen we nooit weer!

Zo vond Rob Adams in die discussie Imelda Gielen in het zelfde dorp. Imelda is jarenlang actief geweest in kwaliteitsborging binnen -vooral- mengvoerfabrieken en heeft ervaring in het opbouwen van een ‘gedragen’ systeem voor kwaliteitsborging.

Legpluimveehouders mogen dan vooral door IKB en KAT gecontroleerd worden, maar daarbij zijn het vooral processen die worden gecontroleerd. Maar waar is de check of dat kannetje met toevoegingen, die balen luzerne of de pikblokken ook volledig veilig zijn, nog maar te zwijgen van bloedluisbestrijding.

SecureEgg wil de kwaliteitsmonitor zijn voor alle pluimveehouders die gaan meedoen; een systeem dat slim werkt en onnodige kosten vermijd. Sterk lijkende op de SecureFeed methode wil SecureEgg met de deelnemers samen de database vullen met veilige middelen en zo garant staan voor voedselveiligheid in de kolom.

De Fipronil affaire heeft iedereen weer op de feiten gedrukt: we produceren eindprodukten die direct in de voedselketen gaan; als er door insleep van -wat dan ook- de voedselveiligheid in gevaar komt heeft dat zware gevolgen voor de producent; een recall van eieren kost alles!

Alle input op een pluimveebedrijf moet dus veilig zijn. Eén van die ‘inputs’ zijn bijvoorbeeld onze opfokhennen. Dat is de reden dat wij alle commitment geven aan dit initiatief. Maatman doet mee aan SecureEgg; we melden de komende weken al onze opfokbedrijven aan voor deelname.  Geen woorden dus maar daden.

We adviseren al onze klanten om ons voorbeeld te volgen en dit laagdrempelige initiatief te volgen. U produceert voedsel!