Tag: vogelgriep

Derde keer vogelgriep H5N6 in Kamperveen

Zoals al bekend is er wederom vogelgriep vastgesteld in Kamperveen. Inmiddels is bevestigd dat het om een hoogpathogeen type H5N6 gaat.

De minister informeerde de kamer als volgt: uit de brief geknipt:

Op dinsdag 13 maart jl. is op een eendenbedrijf in Kamperveen helaas vogelgriep
geconstateerd, van het virustype H5. Vanwege de ziekteverschijnselen op het
bedrijf wordt ervan uitgegaan dat het een hoogpathogeen virus betreft. Om
verspreiding van het virus te voorkomen is, overeenkomstig de Europese
bestrijdingsrichtlijn, het bedrijf met 29.000 vleeseenden geruimd en is een gebied
met een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf ingesteld met
vervoersbeperkingen.

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen twee andere
pluimveebedrijven: een vleeskuikenbedrijf (op 50 meter afstand) en een
vermeerderingsbedrijf (op meer dan 500 meter afstand).

In de huidige situatie betekent dit dat ik heb besloten dat het
vermeerderingsbedrijf in het 1 km gebied niet preventief hoeft te worden
geruimd. Aan dit bedrijf worden aanvullende voorwaarden gesteld: het bedrijf
wordt door de NVWA geblokkeerd en drie keer gescreend (start, na één week en
een eindscreening) en het bedrijf moet iedere verandering van de gezondheid van
het pluimvee direct aan de NVWA melden. Het vleeskuikenbedrijf, dat op 50 meter
afstand van het besmette bedrijf ligt, zal wel preventief worden geruimd. Bij
iedere volgende situatie zal ik steeds opnieuw een individuele afweging maken.

De volledige tekst van de brief van de minister aan de kamer vindt u hier

Prestigieuze innovatieprijs voor Mts Smit-Hazenberg

Hans en Ymkje Hazenberg hebben vanmiddag in een door [o.a.] De Boerderij georganiseerde middag in het Gelredome in Arnhem uit een groep van 8 genomineerde boeren innovaties, de hoofdprijs binnengesleept. Na een besloten bijeenkomst waar eerst alleen de genomineerden nogmaals hun vinding hebben uitgelegd, kreeg het stel later in de plenaire bijeenkomst onder luid gejuich de titel.

In het kort uitgelegd is de vinding van Hans een windbreekdoek dat aan zijden van pluimveestallen wordt gespannen om de inlaat van lucht te filteren. Zo wordt een grof filter voor de inlaat gecreëerd en werkt het doek bovendien als een filter dat de relatieve vochtigheid reduceert. Omdat het gaas tot op de grond afsluit, kan ongediertebestrijding [de zwarte kistjes] achter het scherm plaatsvinden: omdat het als ‘binnen’ wordt gezien mag hier nog gif gebruikt worden. Naast voorkomen van insleep van [o.a.] vogelgriep helpt het ook om een aktieve ongediertebestrijding te continueren.

“Het is een beetje apart dat ik hier sta op 12 december omdat het vandaag precies één jaar geleden is dat het bedrijf door vogelgriep werd getrofffen”. Vervolgens zegt Hans: “maar mooi dat ik zo in het nieuws kom want het is echt NU actueel; het eerste geval is er en als mijn vinding kan helpen om verspreiding tegen te houden, prima”.  Hazenberg hoopt dat pluimveecommissies gaan instemmen met een onderzoeksvoorstel dat door de WUR is geschreven om deze vinding wetenschappelijk te beoordelen en te meten wat de echte cijfers zijn. Hij sprak hier eerder deze week al over met voorzitter Hubers van de NOP/LTO pluimvee.

Wij feliciteren Hans en Ymkje met deze prijs. Als betrokken leverancier levert Maatman bruine scharrelhennen op dit bedrijf.

 

Vogelgriep eendenbedrijf Biddinghuizen

-artikel bewerkt op 18 december-

Helaas is op een eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep vastgesteld. Het betreft een H5 virus. Gezien de flinke klinische verschijnselen wordt uitgegaan van een hoogpathogene variant. Op het bedrijf worden ca. 16.000 vleeseenden gehouden. Het Ministerie van LNV heeft per direct een landelijk ophokgebod voor commercieel gehouden pluimvee ingesteld en een afschermplicht voor hobbypluimvee om verdere verspreiding te voorkomen. In een van 3 km rondom het bedrijf liggen 4 andere pluimveebedrijven die worden onderzocht op vogelgriep. In het toezichtsgebied van 10 km bevinden zich  23 andere pluimveebedrijven. ingesteld waarbinnen vervoer van pluimvee en pluimveemest niet is toegestaan. Ook is een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels

Biddinghuizen_3km_gebiedsomschrijving

Link maatregelen hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen december 2017.

Link preventie vogelgriep Biddinghuizen december 2017.

Link wijziging per 15 december