Categorie: advisering

Pluimveeweb wijst op risico’s over salmonella entingen

Eind april schrijft Pluimveeweb over verschilllende vaccins voor salmonella preventie en mogelijk valse uitslagen en de consequenties daarvan. In het artikel [https://www.pluimveeweb.nl/artikel/399927-communiceer-duidelijk-over-salmonellavaccinatie] wijst een dierenarts op de risico’s van vals positieven als er onvoldoende goed is gecommuniceerd en de eerste overschoentjes besmet lijken [vals positief i.v.m. de gebruikte entstof].

Hoewel we bij Maatman de ontwikkeling van entstoffen natuurlijk nauwlettend volgen blijven we voorlopig bij het gebruik van een bewezen entstof, de Vac Duo die bescherming biedt tegen SE en ST en gedurende de opfok driemaal wordt verstrekt aan de opfokhennen. We willen vermijden dat te snel naar een ander vaccin wordt overgestapt en de pluimveehouder grote problemen krijgt als hij voor het eerst schoentjes loopt en een vals positieve uitslag krijgt. Naast een enorme stress levert dat veel werk op en kost het de pluimveehouder veel. Immers de wet is aangepast en een heronderzoek is niet meer geldig; een vastgesteld positieve uitslag maakt een koppel positief tot aan het einde van het verblijf op een legbedrijf.

Voorlopig gebruiken we daarvoor de bewezen entstoffen die geen vals positieve uitslag kunnen geven.

 

Voerprijs over hoogtepunt?

Voerprijzen voorjaar 2021

Vandaag 16 april hebben we opnieuw de rekensommen gemaakt van de voerprijzen die we ooit zelf bedachten; het is voor ons een middel om de effecten van grondstofprijzen te zien in de vorm van een 100 kg prijs en de vergelijking per kwartaal etc.

Vandaag hebben we onze webpagina bijgewerkt. De 1000kg GMO prijs die tot voor kort voor een jaar in voorkoop > € 28,50 lag lijkt iets te zakken. De vandaag vastgetikte prijzen komen tot een gemiddelde van € 27,04 voor GMO.

Zie onse pagina met de details: https://www.maatmanpluimvee.nl/voerprijzen-grootste-bepaler-van-uw-voerwinst/

 

Oplopende voerprijzen vraagt om alertheid

De grondstoffen voor diervoeders zijn de laatste twee maanden enorm gestegen. Dit raakt alle boeren die niet al in het najaar een voorkoop afsloten. Voor legpluimveevoeders waren we de laatste twee jaar een aankoopprijs van 24 – 26 euro gewend en daarmee kon een voerwinst worden gerealiseerd. Laatste prijsontwikkelingen voorspellen een voerprijs die dicht bij 30 euro gaat liggen. Met zo’n voerprijs wordt het lastig rekenen als het om scharrelkippen gaat. De scharrelmarkt is immers een markt die al jaren marginale voerwinsten levert.

Stel de opbrengst voor witte scharrel is gemiddeld voor de ronde € 0,064/ei dan is er met een voerprijs van 25/gemiddeld ronde, een voerwinst bruto te behalen van € 8,50. Een voerprijs die stijgt naar gemiddeld € 29,00 zorgt dat een voerwinst naar bruto € 6,15 zakt. Dit is de bruto voerwinst per hen over de hele ronde; per jaar is dat € 4,39 per hen [nog steeds bruto].

Blijf dus scherp rekenen, ook als bijvoorbeeld het laatste deel van een ronde [eiercontract afgelopen] op nop-eierprijs [bijvoorbeeld nop-/-25] wordt geleverd, dan is het gewoon rekenen per week. Maak dan de afweging of het saldo per week opweegt tegen de kosten.

 

Scherpe hygiëne nu nodig!

Belang van een goede hygiëne en bio security is groot, zeker met de huidige dreiging van vogelgriep. Er geldt een bezoekverbod, waarbij het verboden is om stallen en
andere vogelverblijfplaatsen te betreden. Ook ruimtes die niet goed zijn afgescheiden van deze verblijfplaatsen mogen niet betreden worden. Bezoek mag alleen de stal (of andere vogelverblijfplaats) in als dit noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid, dierwelzijn of gezondheid van mensen in de stal. Via de link Hygiëne protocollen bezoekers pluimveebedrijven vindt u de actuele hygiëneprotocollen voor dienstverleners, bezoekers en vervoer pluimvee tussen commerciële bedrijven.

TIP – plaats ook een vuilnisbak of container bij uw
voersilo’s, zodat de chauffeurs hun gedragen
overschoenen, wegwerpoverall, stofzakken e.d. netjes
achter kunnen laten.

Met dank aan Secure Egg Farmer, omdat de tekst is overgenomen uit een nieuwsbrief.

Vogelgriep slaat verder om zich heen

Wederom worden twee bedrijven geruimd inzake een vastgesteld H5 virus. Het gaat om bedrijven die binnen een 3 km zone liggen van het vorige week vastgestelde geval in de gemeente Maas-Waal.

Het bewijst dat er een virulent H5 virus aanwezig is dat voor pluimvee uiterst dodelijk is. Het gevolg is een ruiming, nieuwe maatregelen en een aantal landen dat grenzen sluit voor producten uit Nederland.

We zijn gewaarschuwd: neem goede maatregelen op uw bedrijf en zorg dat het virus geen kans op insleep krijgt,

Vogelgriep vastgesteld in Altforst

Na het vinden van watervogels met het gevaarlijke H5 virus heeft de minister de afgelopen week een ophokplicht ingesteld voor pluimvee. Helaas is vandaag -29 oktober- het gevaarlijke H5 virus vastgesteld bij een bedrijf met moederdieren in Altforst in de gemeente Maas en Waal. Daarmee worden tal van maatregelen aangescherpt; naast de al geldende ophokplicht voor commercieel pluimvee moet nu ook hobby pluimvee worden afgeschermd zodat ze niet in contact kunnen komen met watervogels etc.

Zoals de minister schrijft: “In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.”

 

Dreiging vogelgriep – minister stelt ophokplicht in

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 23 oktober 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep. Nader onderzoek moet nog aantonen of dit ook HPAI H5N8 of een ander serotype betreft.

H5N8 in Europa; Gezond verstand gevraagd!

De kippen zitten binnen! Menig hobby-kippen houder laat zijn kippen ook binnen en zorgt dat de bovenzijde van het hok en ren dicht zijn. Met gezond verstand immers komen we het verst. Dat zegt: geen bezoekers in de stal als het niet echt nodig is, discipline voor jezelf in het betreden van de stal vanaf buiten: altijd ander schoeisel, dus ook -aan de achterzijde- als de mestband wordt gedraaid. Er staat niks wat niet logisch is.

Zo komen we het beste de winter door. Het voorjaar brengt meer zon en dan hopen we dat Nederland dit jaar zonder problemen de winter is doorgekomen.

De laatste nieuwsbrief van Avined:

[bron: Avined nieuwsbrief] De afgelopen dagen breidde de hoogpathogene H5N8 vogelgriep zich verder uit in Centraal- en Oost-Europa. Het virus is inmiddels vastgesteld in Polen, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Slowakije en Oekraïne. AVINED verwacht op 23 januari een reactie van het ministerie van LNV op het verzoek om een ophokplicht.

Sinds de eerste uitbraak op 31 december in het oosten van Polen verspreidde het virus zich snel. In Polen is het virus volgens de Poolse media vastgesteld op dertien pluimveebedrijven. Hiervan liggen vier getroffen bedrijven in het westen van Polen. Naast twee uitbraken in Hongarije zijn er ook uitbraken vastgesteld in Tsjechië, Roemenië en Slowakije. De OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) meldt ook een nog niet verder getypeerde H5-uitbraak in Oekraïne. In het oosten van Duitsland (tegen de Poolse grens) is onlangs een dode wilde vogel met HPAI H5N8 aangetroffen, net zoals in het oosten van Polen.

AVINED blijft daarom oproepen om zeer zorgvuldig te zijn in de contacten met deze landen. En om extra alert te zijn op de bioveiligheid van uw eigen bedrijf.

Supermarkten schakelen naar 1 ster BLK. Schakelt u slim mee?

Scharrel of BLK

De Nederlandse markt schakelt naar BLK eieren; in het winkelschap komen 1-ster en 2-ster eieren te liggen. Een deel van de scharrelmarkt in Nederland wordt dus opgedeeld. Dat is prima, maar het kan u voor uitdagingen plaatsen.

Krijgt u de vraag om uw scharrelstal te verbouwen naar 1-ster BLK eieren, dan betekent dat investeren in nieuwe verdienmogelijkheden. Indien u meer dan één stal heeft en niet elke stal wordt 1 ster BLK, dan krijgt u te maken met een kleuren issue: BLK eist een andere kleur kip als u twee verschillende systemen heeft; dus scharrel [voor Duitsland] en BLK-stal voor de Nederlandse markt betekent dat u én witte en bruine kippen opzet. Dan is het heel verstandig om u goed over een ras te laten voorlichten; dat is onze kracht: ècht het beste adviseren omdat we kunnen kiezen uit alle beschikbare rassen. We weten dat soms de combinatie verschillende rassen [verschillende fokkers] het beste is voor uw bedrijf.

Zo zien we de combinatie van DKW [heel veel witte eieren voor tafelei productie] en Brown Nick [de mooiste bruine eieren tot op hoge leeftijd] bij onze klanten als zeer succesvol. Wij kunnen die combinatie leveren, opgefokt volgens uw wensen.

Hoewel de verdeling al voor een groot deel klaar is [er is voldoende 1-ster gecontracteerd] is een ras-onafhankelijk advies altijd slim. Bel ons!

Just checking….

Het is warm...

Het is al tientallen keer voorbij gekomen op uw twitter, email of anderszins, maar we willen het toch nog een keer melden omdat het zo belangrijk is. Kippen hebben last van warmte. Die stress verdient ondersteuning, dus.....

  • check uw watersysteem op voldoende doorstroming: vers drinkwater is van levensbelang
  • let op uw ventilatiesysteem; blokkeert overmatig stof niet de roosters?
  • check uw klimaatcomputer: ventileert uw stal m.n. aan einde van de middag voldoende door?
  • ondersteun de hen door hittestressmix, vitamine C [of welke andere benaming voor hitte stress product]
  • bij langdurige hitte kunt u de voersamenstelling aanpassen

Code rood of oranje voor uw kippen: met goede zorg blijft u hitte de baas.