Categorie: advisering

Nieuwe opzet Hardenberg als pluimveebeurs voor ons succesvol

Met veel plezier hebben we op 19 en 20 maart meegedaan aan de nieuwe opzet van de beurs in Hardenberg. Een -alleen- pluimveebeurs trekt alleen mensen die werken in of op z’n minst geïnteresseerd en dat hebben we ook zo beleefd. Een gezellige drukte op een twee-daags evenement. Naast de stands die bedrijven hadden ingericht waren er ook tal van kennissessies.

Dank voor uw bezoek aan de beurs. Mochten we elkaar zijn misgelopen dan laat dat a.u.b. weten; we praten u graag even bij over de jongste ontwikkelingen en aanpak die wij zien in de pluimveesector.

 

Eisen Beter Leven Keurmerk voor luzernebalen herzien [bewerkt 2-11-2018]

De Dierenbescherming heeft na vele vragen en bezwaren de eisen met betrekking tot het aanbieden van luzerne gewijzigd. In artikel V05, V05A, V05B Stro-/hooi-/luzerne balen werd gemeld dat er geen gebruik mag worden gemaakt van luzerne-ruifjes en of netten. Daar komt de Dierenbescherming nu op terug.

Belangrijk wordt dat de aangeboden materialen [luzerne of stro] op ooghoogte wordt aangeboden.

De omschrijving in de regels van de Dierenbescherming luidt nu:

Artikel: V05, V05A, V05B Stro-/hooi-/luzerne balen: De intentie van deze criterium is dat er een hele baal goed beschikbaar is voor alle hennen. Stro in een ruif is niet goed genoeg beschikbaar voor de hennen. Een ruif
voldoet dus niet aan dit criterium.
Volledige balen mogen wel worden opgehangen in een net, op ooghoogte van hennen vanaf de vloer. Op die manier kunnen de hennen goed bij de baal, maar valt deze niet te snel uit elkaar. De balen mogen ook worden neergelegd op de
grond.

Overigens zijn dit de eisen: 1, 2 of 3 Sterren:

Elke maand wordt er minimaal 1 stro-, hooi-, of luzernebaal van gemiddeld 15-20 kilo per 1.000 kippen aangeboden. Er wordt zowel in het nachtverblijf als in het dagverblijf elke maand minimaal één stro/luzerne/hooibaal aangeboden. Stro-/luzerne/hooibalen worden vervangen zodra het niveau gelijk is aan het vloerniveau.

Check hier de eisen.

RVO lanceert regels 2018 salmonella subsidie

De salmonella subsidie voor koppels geleverd in 2018, dus geplaatst 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, kan na plaatsing worden aangevraagd. Regels zijn door RVO bekend gemaakt en hoewel de publicatie anders doet vermoeden, gaat RVO er van uit dat de salmonella subsidie via de broederij-opfok organisaties wordt aangevraagd.

Voor koppels die met Vac E werden geënt zal 9 eurocent subsidie worden betaald en hennen met Vac Duo geënt ontvangen 15 eurocent per hen subsidie.

Wij gaan het als volgt organiseren:

  • Een brief met een machtiging is afgelopen weekend aan u verstuurd; per KIP-nummer of per locatie dient u een machtiging in te vullen en aan ons terug te sturen.
  • Van geleverde hennen hebben we de salmonella entstoffen separaat gefactureerd of gaan dat nog doen.
  • Deze rekening dient te zijn betaald aan Maatman BV alvorens wij een subsidie aanvraag kunnen versturen.
  • Wij verzamelen de machtiging, de nota, het betalingsbewijs en koppelgegevens en sturen uw aanvraag aan de RVO op.
  • Na ontvangst van de subsidie zullen we een credit nota opstellen en betaling verrichten.

Mocht u specifieke vragen hebben over de salmonella subsidie dan kunt u op de site van RVO antwoorden vinden. U kunt ook emailen aan

.

 

 

Lange zomer trekt zware wissel op uw koppels

De al lang durende warme periode in Nederland brengt voor u als legpluimveehouder enorme uitdagingen. Koppels hennen hebben het moeilijk; jonge koppels in de opstart neigen te weinig voer op te nemen en oudere koppels lopen ook achter in de energie balans. Tijd om goed op uw kippen te letten!

Hittestress

Hittestress is zeer schadelijk voor leghennen; de hennen zijn in de fokkerij volledig gefocust op de productie van eieren. Dat moet koste wat kost doorgaan. De leghen zal daarom bij aanhoudende warmte uiteindelijk inleveren op eigen conditie en welbevinden.  Door temperaturen boven 25 graden zal de leghen minder voer opnemen; daardoor krijgt ze te weinig essentiële voedingsstoffen binnen. Hierdoor ontstaan tekorten in de hen: eieren worden lichter en de schalen worden dunner. De leghen zal bij voortduring zelfs kalk uit eigen botten aanwenden voor schaalproductie. Dit vraagt een hoge tol.

Verzuring

Een leghen met een prima verenkleed heeft dus moeite om de warmte te reguleren en haar systeem zal langzaam verzuren. Een te hoge pH-waarde kan worden verlaagd door hittemix toe te dienen. In de hitte-mix of stressmix zit ook natriumbicarbonaat die goed is voor de stofwisseling. Onze hennen presteren optimaal en daarom is ondersteunen nodig; vooral koppels die in de top van de productie presteren moeten bij hitte worden ondersteund.

Ventilatie

Als de temperatuur oploopt zal uw klimaatcomputer proberen veel meer lucht door de stal te blazen. Dit heeft een belangrijke keerzijde! Tijdens warme dagen ontstaat hierdoor tocht.  “Als het warm is, vergeet men vaak de temperatuur van de stal een paar graden naar boven bij te stellen, met als gevolg dat de windsnelheid in de stal veel te hoog wordt. Hierdoor ontstaat eigenlijk vooral veel schade”, aldus de Marcn Heijmans, dierenarts. Hij adviseert dan ook de instellingen tijdig te corrigeren. De streeftemperatuur voor de stal moet, als het buiten warm is, een paar graden omhoog en de bandbreedte op de ventilatie moet worden vergroot. Op die manier wordt er minder snel maximaal geventileerd en voorkom je te hoge luchtsnelheden bij de dieren, met alle schadelijke gevolgen van dien. “Je kunt het binnen immers niet kouder maken dan het buiten is”, aldus Heijmans.

Zo leest u in een kort artikel veel over de aanpak bij hitte. Zorg dat u ondersteuning in de vorm van hitte-mix of vitamine C in huis heeft!

Met dank aan onze eigen gespecialiseerde dierenarts Marc Heijmans.

IKB Ei komt met nieuwe richtlijnen plaagdierbestrijding

In een via email ontvangen IKB nieuwsbrief kondigt IKB aan binnenkort de eisen voor plaagdierbestrijding op het pluimveebedrijf behoorlijk aan te scherpen. Plaagdierbeheersing is een belangrijk onderdeel voor een effectieve bedrijfsvoering. Indien u plaagdierbeheersing wilt laten uitvoeren op uw IKB Ei bedrijf door derden, dan dient u IKB PSB gecertificeerde bedrijven / bedrijfseenheden in te schakelen. U mag ook zelf uw plaagdierbeheersing uitvoeren (binnen en buiten). Hiervoor gelden vanaf 1 augustus 2018 aangescherpte voorwaarden.

In het artikel belooft Ovoned binnenkort nadere gegevens op de website beschikbaar te maken.

 

Voorjaarkoppels snel in productie

Elk jaar weer staan we versteld van hoe het jaargetijde invloed heeft op het gedrag van leghennen. Zoals in het najaar de korter wordende dagen impact hebben op de snelheid waarmee jonge hennen in productie komen, zo anders is het voorjaar. Sinds eind februari merken de jonge hennen [‘ze ruiken het…’] dat het voorjaar op barsten staat.

We proberen daar in opfok op in te spelen door de hen ongelimiteerd voer aan te bieden en hennen ruim op gewicht af te leveren waarbij het voer van opfok naar leg liefst niet te veel mag verschillen; investeren in een buffer om een gecontinueerde groei en goede voeropname te waarborgen. Juist met voorjaarskoppels is het opletten dat de voeropname niet achterblijft en de hennen snel naar 100 gram voer per dag groeien; dan immers poduceren ze al snel het eerste ei en de productie neemt heel snel toe.

Die voorjaarsimpuls is vaak ook merkbaar aan wat grond- en buiten-nest eieren. Vroeg uit de veren en snel  de eieren rapen is het devies. Hennen zullen daarna snel de weg naar het nest vinden.

Wij van Maatman Pluimvee helpen u daar graag bij, of het nu bruine of witte hennen zijn, een DKW of een LSL, SuperNick of Novogen.

 

Uitloop deels open 30 maart.

De deskundigengroep dierziekten heeft op 22 maart een advies uitgebracht over de vogelgriepsituatie in Nederland. Op basis hiervan heeft LNV besloten (mits de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt) om de ophokplicht voor een deel van Nederland in te trekken per vrijdag 30 maart. Dit gebied wordt als laagrisico ingeschat. In deze kaart kunt u zien om welke gebieden het gaat. In de blauwe regio’s wordt de ophokplicht ingetrokken. In de rode gebieden blijft de ophokplicht van kracht. De NVWA zal via de internetpagina dierziekten viewer ook de kaart met regionalisering publiceren. Pluimveehouders kunnen dan op basis van hun postcode checken in welke zone zij zich bevinden. Deze is waarschijnlijk vanaf woensdag 28 maart beschikbaar. Bij twijfel op basis van de kaart even uw postcode intikken!

Gewijzigde eicode voor eieren van vrije uitloopbedrijven in gebieden waar de ophokplicht blijft
Voor bedrijven met vrije uitloopkippen in de rode gebieden ontstaat de vervelende situatie dat vanaf 31 maart de ophokplicht 16 weken van kracht is en dat de eieren die worden geproduceerd vanaf zaterdag 31 maart als scharrelei moeten worden gestempeld. Dit is een gevolg van de EU handelsnormen. Voor biologisch geproduceerde eieren geldt de 16-weekse beperking niet. Uitzondering geldt voor vrije uitloop hennen die na het instellen van de ophokplicht pas zijn opgezet en daardoor later aan de grens van 16 weken zullen komen. Zowel de NCAE als AVINED zullen morgen een circulaire verspreiden naar de vrije uitloopbedrijven wat er voor hen verandert.  Hebben we uw hennen pas dit jaar geleverd, dan kunt u nog door met de code uitloop op uw ei!

 

Venray LIV was succes voor Maatman

Meer gericht bezoek dan verwacht!

De beurs in Venray is succesvol verlopen voor ons bedrijf; met drie dagen van 14:00 tot 22:00 uur hebben we veel uren beschikbaar gehad om ons bekende pluimveehouders, onze relaties en ons minder bekende pluimveehouders uit Nederland te ontmoeten. Onderwerpen als het zorgelijk snel groeien van biologische pluimveehouderij, de ontspoorde planning van jonge hennen in Nederland, deels veroorzaakt door de fipronil crisis, en plaatsingen hennen -Europees- met de daarbij geplande ontwikkeling van eierprijzen waren onderwerpen die we hebben besproken.

De uitgesproken voordelen van Maatman als onafhankelijk leverancier leveren klinkende munt op bij onze klanten; stuksproductie met Dekalb Wit en kiloproductie eieren met een SuperNick of de betrouwbare BrownNick als bruine hen, het kwam allemaal ter sprake.  Willem [2 dagen] en Jef [3 dagen] hebben het netwerk weer uitgebreid en talloze plannen besproken.

Graag danken we al onze bezoekers die we op onze ‘lean and mean’ stand hebben mogen ontvangen.

Onze volgende beursdeelname is de LIV in Hardenberg, niet dit jaar maar in 2019.

 

IKB eisen aangepast per maart 2018

Vanuit IKB Ei is bekend gemaakt dat de eisen zijn veranderd. Met de recente fipronil crisis nog in onze gedachten missen we naast de SecureFeed eisen vooral ook de voorgestelde verbeteringen op het pluimveebedrijf zelf in SecureEgg.

Voor pluimveehouders zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

De gewijzigde IKB eisen inzien? Zie hier de volledige tekst: klik hier

Risicoanalyse dioxine/pcb’s en informatieblad
De maatregelen die de afgelopen jaren in IKB Ei genomen zijn met betrekking tot het voer, de uitloop en de extra monitoring, hebben ertoe geleid dat het risico op dioxine en pcb’s in eieren drastisch is teruggebracht. Echter het blijft belangrijk dat pluimveehouders met een vrije uitloop regelmatig een risicoanalyse uitvoeren om de eventuele aanwezigheid van dioxine en pcb’s te verkleinen. Bijvoorbeeld als u veranderingen aanbrengt in de uitloop (storten van zand etc.). Wij hebben hiervoor een risicoanalyse dioxine/pcb’s ontworpen, waarmee u de risicoanalyse kunt uitvoeren. Ook is er een informatieblad waar u meer informatie over dioxine en pcb’s kunt terugvinden.

Voor de vrije uitloopbedrijven is er een nieuw voorschrift opgenomen, die per 1 maart 2018 ingaat. Vóór het plaatsvinden van de erkenningscontrole (enkel bij nieuwe deelnemers) moet de pluimveehouder een risicoanalyse m.b.t. dioxine/PCB’s uitvoeren. Bij elke verbouwing of verandering van de uitloop moet de risicoanalyse opnieuw uitgevoerd worden.

Het voorschrift kunt u terugvinden in de voorschriften legeindbedrijven uitloop en biologische huisvesting.

SecureFeed
Vanaf 1 augustus 2017 is de eis dat diervoerder afkomstig moet zijn van GMP+ gecertificeerde diervoerderleveranciers vervangen door de eis dat dergelijke bedrijven SecureFeed-erkend moeten zijn. Op het bedrijf mogen alleen (grondstoffen van) pluimveevoerders van SecureFeed gecertificeerde diervoederleveranciers aanwezig zijn. Op de website www.securefeed.eu kunt u terugvinden of een diervoederleverancier SecureFeed gecertificeerd is. Certificaten afgegeven door OVOCOM, QS of UFAS worden vooralsnog hieraan gelijkgesteld. De eis is van toepassing op alle IKB Ei deelnemers en er geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Op onze website vindt u extra achtergrondinformatie over SecureFeed.

Nieuwe wijze van beoordeling 
Vanaf 1 augustus 2017 zijn wij bij primaire bedrijven overgestapt naar een nieuwe manier van beoordelen. Tot dan toe kon een controleur een IKB-voorschrift alleen goedkeuren of afkeuren. Bij veel zaken, zoals bijvoorbeeld hygiëne, is de situatie echter niet zo zwart-wit. In de nieuwe systematiek heeft de controleur de mogelijkheid om een weging (A,B,C,D of KO) te geven aan  voorschriften. Deze aanpak wordt ook bij KAT gehanteerd en de ervaring is dat er een beter beeld van de werkelijke situatie op het bedrijf wordt verkregen. De pluimveehouder weet hierdoor ook beter op welke punten hij zich moet verbeteren.

Concreet ziet dit er als volgt uit:
A (geen afwijking): 20 punten
B-afwijking: 15 punten
C-afwijking: 5 punten
D-afwijking: 20 punten aftrek plus herstel, voordat het certificaat wordt verlengd/afgegeven
KO-afwijking: directe schorsing certificaat voor max. 6 maanden. Per geval kan besloten worden of schorsing eerder opgeheven kan worden of niet.

Voor het verkrijgen van een IKB-certificaat moet een bedrijf:

  • geen KO-afwijkingen hebben;
  • de D-afwijkingen hebben hersteld en;
  • minimaal 75% van het totaal aantal te behalen punten scoren.

In de meeste gevallen worden afwijkingen bij een IKB-controle opgelost en blijft de pluimveehouder daar extra aandacht aan geven. In een beperkt aantal gevallen komt het voor dat bij herhaling  dezelfde fout wordt aangetroffen. Vanaf 1 augustus 2017 wordt bij een afwijking die al eerder gevonden is de sanctie standaard verzwaard.

Deelnemersbijdrage IKB Ei 2018 
Na een aantal jaren van gelijkblijvende en soms dalende deelnemersbijdrages is de deelnemersbijdrage IKB Ei in 2018 vastgesteld op €260,- per KIP-nummer per jaar voor primaire bedrijven (incl. broederijen). Voor pakstations en verzamelaars is de deelnemersbijdrage  vastgesteld op € 1666,- voor grote pakstations en voor kleine pakstations  € 833,-. IKB Ei zal deze investeringen gebruiken voor noodzakelijke maatregelen ter versterking van het systeem.

Aftrapbijeenkomst SecureEgg enthousiast ontvangen

Afgelopen maandag hebben we in Ysselsteyn [L] de aftrap bijgewoond van SecureEgg, een nog te bouwen kwaliteitsborging, dat vanuit de primaire producent -de pluimveehouder- wordt opgezet. Een flinke hoeveelheid informatie werd gepresenteerd; misschien was al wel teveel in detail, maar dat vond zijn oorzaak in het enthousiasme van Rob Adams, die het idee heeft ontwikkeld.

Naast mengvoer komt er gewoon veel het boerenerf op. Mengvoer is voldoende veilig gemaakt door veiligheidsborging van GMP en het zogenaamde SecureFeed dat gedragen wordt door bijna alle mengvoerleveranciers. Alle andere producten zijn vaak schijnveilig. Zo ging het immers ook met bloedluisbestrijding  door Chickfriend. “Dat heeft een flinke financiële, maar vooral ook een emotionele impact gehad op ons gezin”, aldus Adams. Reden genoeg om als sector te zeggen: Dit willen we nooit weer en we wachten niet op overheid of anderen om het te gaan organiseren. We doen het zelf!

Dit willen we nooit weer!

Zo vond Rob Adams in die discussie Imelda Gielen in het zelfde dorp. Imelda is jarenlang actief geweest in kwaliteitsborging binnen -vooral- mengvoerfabrieken en heeft ervaring in het opbouwen van een ‘gedragen’ systeem voor kwaliteitsborging.

Legpluimveehouders mogen dan vooral door IKB en KAT gecontroleerd worden, maar daarbij zijn het vooral processen die worden gecontroleerd. Maar waar is de check of dat kannetje met toevoegingen, die balen luzerne of de pikblokken ook volledig veilig zijn, nog maar te zwijgen van bloedluisbestrijding.

SecureEgg wil de kwaliteitsmonitor zijn voor alle pluimveehouders die gaan meedoen; een systeem dat slim werkt en onnodige kosten vermijd. Sterk lijkende op de SecureFeed methode wil SecureEgg met de deelnemers samen de database vullen met veilige middelen en zo garant staan voor voedselveiligheid in de kolom.

De Fipronil affaire heeft iedereen weer op de feiten gedrukt: we produceren eindprodukten die direct in de voedselketen gaan; als er door insleep van -wat dan ook- de voedselveiligheid in gevaar komt heeft dat zware gevolgen voor de producent; een recall van eieren kost alles!

Alle input op een pluimveebedrijf moet dus veilig zijn. Eén van die ‘inputs’ zijn bijvoorbeeld onze opfokhennen. Dat is de reden dat wij alle commitment geven aan dit initiatief. Maatman doet mee aan SecureEgg; we melden de komende weken al onze opfokbedrijven aan voor deelname.  Geen woorden dus maar daden.

We adviseren al onze klanten om ons voorbeeld te volgen en dit laagdrempelige initiatief te volgen. U produceert voedsel!