Echt onafhankelijk advies: welk ras het beste voor u?

 

Naar mate u langer hennen koopt bij dezelfde broederij/opfokorganisatie ontstaat er een relatie en wordt het als vanzelf beschouwd om daar wederom het volgend koppel leghennen te bestellen. Wij geloven dat rassen jaarlijks ontwikkelen; zo zien we rassen komen en gaan en blijken bekende ‘marktleiders’ niet langer recht te hebben op die titel. Een ras heeft het soms enkele jaren moeilijk. Wat doet u dan?

U moet het hebben van voerwinst; de prestaties van de leghen zijn essentieel om die voerwinst te behalen. Daarom is Maatman Pluimvee Opfok BV Als enige in de markt onafhankelijk. Wij sturen tijdig bij en adviseren u dan een ander ras; daar komt bij dat de beste combinatie van wit en bruin [voor veel pluimveehouders  nodig door de BLK kenmerken] meestal NIET van één en dezelfde fokkerij komen.

Als Maatman hebben we bewust gekozen om ras-onafhankelijk te zijn in de markt. 

De onderstaande grafiek is een vergelijking van DKW en SuperNick op basis van de normen die in 2019 in Nederland werden geïntroduceerd.

Het bovenstaande is een mooi voorbeeld; van de SuperNick wordt gezegd dat hij met de LSL Classic de meeste kilogrammen ei legt en van de DKW wordt gezegd dat er wel veel eieren zijn, maar dat de kilogrammen ontbreken. Hierboven vergelijken we puur op basis van normen. En wat zeggen die? Dat de KG productie gelijk is maar dat de DKW duidelijk meer stuks legt.

Het is een voorbeeld om op basis van mogelijkheden te vergelijken en een eerlijk advies te geven. Dat past ons.

Het is daarom dat we ècht een ras-onafhankelijk advies kunnen geven.
We kiezen ook alleen voor het beste product omdat wij zonder beperking de keuze hebben uit het beste wat de markt biedt. Uit gerenommeerde broederijen, die meestal eigendom zijn van fokkerij-organisaties halen we de beste kuikens en we plaatsen ze met maximale aandacht op één van de tientallen opfokbedrijven die aan ons zijn gebonden.

Wij adviseren en kiezen op basis van argumenten.

De meest gangbare rassen op dit moment in de Nederlandse markt [in willekeurige volgorde]

Wit: Dekalb Wit, LSL Classic, H&N SuperNick,  Novogen White, LSL Lite, H&N NickChick.

Bruin: H&N Brown Nick, Lohmann Brown Classic, andere bruine rassen.

Op bedrijven die met BLK -sterren en meerdere stallen werken, bijvoorbeeld een combinatie van scharrel en een stal met 1 ster BLK worden dus witte en bruine hennen naast elkaar gezet. Daar kiezen we op dit moment veel voor Dekalb Wit in combinatie met Brown Nick. Twee rassen uit twee verschillende fokkerij organisaties, maar bij Maatman als combinatie uit eigen opfok aan u geleverd.

Dat is een unieke kracht van Maatman. Onafhankelijk slim advies.