Ontstaan en geschiedenis

In het jaar 1932 startte Eduard Maatman nabij Wolvega met het houden van 2 koppels van elk 100 witte leghorn kippen. In 1939 verhuisde hij met hokken en al naar Oldeholtpade en breidde zijn “hoenderpark” uit tot 1000 dieren. In 1940 werd hij vermeerderaar en in 1947 fokker van de witte leghorn. In 1962 werd hij naast fokker ook kuikenbroeder. Twee jaar later, in 1964, nam zijn zoon Herman het bedrijf over. De groei van het bedrijf was voorspoedig en in het jaar 1967 werd één stal op het bedrijf voorzien van legbatterijen, in die tijd een technologische vooruitgang.

Omdat de structuur van de markt aan verandering onderhevig was, veranderde de verkoop van eendagskuikens in levering van 6-weekse hennetjes. Die ontwikkeling werd voortgezet en zo ontstond de specialiteit die ook vandaag nog actueel is:de verkoop van 17-weekse legrijpe hennen.

Om aan de groeiende vraag naar deze hennen te voldoen werd in 1982 het bedrijf fors uitgebreid met een gloednieuwe opfokstal met opfokbatterijen en werden diverse opfokbedrijven aangetrokken. Kleinzoon Edward kwam in 1985 in het bedrijf en de firma Maatman werd opgericht. Sinds 1985 is het bedrijf verder uitgegroeid en verbonden met een netwerk van opfokbedrijven voor kooi en scharrel opfok. In 2005 werd naast de bestaande opfokstallen in Oldeholtpade en grote volière opfokstal gebouwd waarmee de trend naar opfok van dieren voor scharrel, volière en bedrijven met uitloop beter kan worden bediend. Het bedrijf levert per jaar meer dan 2 miljoen opfokhennen af aan klanten in het gehele land en daarbuiten. Rond 2010 is de vof overgegaan in een BV structuur.

In 2009 is het bedrijf uitgebreid met de komst van Jef Sloot in het team; Jef die vele jaren ervaring heeft opgedaan in de fokkerij en in de voerindustrie, richt zich direct vanaf zijn start vooral op zaken die bij Herman in beheer zijn; zo wordt het contact met de klanten verbreed en kunnen nieuwe klanten worden aangetrokken. Zo vormt het driemanschap Edward-Herman-Jef al snel een hecht team, elk met eigen aandachtsvelden.

In de jaren 2009 – 2012 is het vooral de markt en de wereld om ons heen die veranderd. Fokkerij organisaties zetten het beleid van ‘forward integration’ door. Dat model passen ze wereldwijd toe. In vele landen zie we dat de fokkerij de moederdieren en de broederij in eigendom heeft en dat de opfok-organisaties zelfstandig zijn. In Nederland zijn inmiddels al onze concurrenten of eigendom van een fokker, of zijn er stringente afspraken om alleen producten van één fokkerij organisatie te verkopen. Als Maatman zijn en blijven we nadrukkelijk als enige opfokorganisatie onafhankelijk.

In 2013 is Herman Maatman op 73-jarige leeftijd overleden. Dit was aanleiding om verbreding in het bedrijf te zoeken en we hebben Willem Jansen een jaar later aan het team toegevoegd met als primaire opdracht de kwaliteitsborging in opfok. Vanuit die rol zijn andere zaken toegevoegd aan zijn taken pakket. Willem beheert nu onze volledige opfok en functioneert naast Edward en Jef ook als vraagbaak voor klanten. We hebben een goed contact met onze klanten en de kwaliteit van onze hennen staat op een hoog niveau. Onze service blinkt uit door kracht en niet door een dure hoge bezoekfrequentie; onder het motto ‘er zijn wanneer nodig’ zetten we ons voor u in. Daarbij gebruik makende van netwerken in de markt om kosten te beheersen en efficiëntie te maximaliseren. Omdat we zelf ook legpluimveehouder zijn op enkele locaties, weten we het belang van minimale kosten en maximale prestaties.

Na 2013 is ook geïnvesteerd in ons legpluimveebedrijf in Ruinerwold; inmiddels is de jongste generatie Maatman betrokken in het bedrijf; Mike runt samen met een medewerker het legbedrijf in Ruinerwold dat inmiddels een dubbeldeks stal heeft die voldoen aan de eisen van 1 ster BLK.

De basis is overigens ook verbreed door Rick Vogelzang aan het team toe te voegen. Zo blijven we jong en vooruitstrevend.

legbedrijf Ruinerwold