Opfok is estaffette stokje doorgeven naar Leg

De dag van afleveren is letterlijk en figuurlijk een bewogen dag. Voor de jonge hennen gebeurt er op deze dag meer dan in de hele opfokperiode daarvoor: Vanuit de warme beschutte opfokstal; in een krat of container; door een tochtige deur naar buiten, dan in weer en wind op de vrachtauto naar de klant om vervolgens plaats te nemen in een volstrekt -voor het dier- nieuwe omgeving.

Dat dit voor het dier een flinke ingreep is behoeft geen betoog.

Wij vinden het uiterst belangrijk om deze stressfactor tot een minimum te beperken. Daarom hebben wij voor een deel eigen transport; verder werken we samen met Hooijer die met ons samen nauwlettend plant om de hennen te transporteren. Omdat we ook zelf -vaak als eerste auto- rijden zijn wij bij het afleveren altijd persoonlijk aanwezig. Middels een strakke planning streven wij ernaar de wagens op de juiste tijdstippen te laten arriveren, zodat het laden en lossen vlot en gestroomlijnd verloopt en de hennen zonder oponthoud snel hun nieuwe woonruimte kunnen betreden. Voor de hennen fijn; maar ook voor u een geruststellende gedachte. Want vaak is het op deze dag toch al druk genoeg. De eerste avond is tevens van groot belang; zo nodig brengen we samen met u de nacht in het hok; daarbij adviseren we u zoveel als mogelijk de dim-volgorde van de opfokstal in te regelen.