Tag: Avined

H5N8 in Europa; Gezond verstand gevraagd!

De kippen zitten binnen! Menig hobby-kippen houder laat zijn kippen ook binnen en zorgt dat de bovenzijde van het hok en ren dicht zijn. Met gezond verstand immers komen we het verst. Dat zegt: geen bezoekers in de stal als het niet echt nodig is, discipline voor jezelf in het betreden van de stal vanaf buiten: altijd ander schoeisel, dus ook -aan de achterzijde- als de mestband wordt gedraaid. Er staat niks wat niet logisch is.

Zo komen we het beste de winter door. Het voorjaar brengt meer zon en dan hopen we dat Nederland dit jaar zonder problemen de winter is doorgekomen.

De laatste nieuwsbrief van Avined:

[bron: Avined nieuwsbrief] De afgelopen dagen breidde de hoogpathogene H5N8 vogelgriep zich verder uit in Centraal- en Oost-Europa. Het virus is inmiddels vastgesteld in Polen, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Slowakije en Oekraïne. AVINED verwacht op 23 januari een reactie van het ministerie van LNV op het verzoek om een ophokplicht.

Sinds de eerste uitbraak op 31 december in het oosten van Polen verspreidde het virus zich snel. In Polen is het virus volgens de Poolse media vastgesteld op dertien pluimveebedrijven. Hiervan liggen vier getroffen bedrijven in het westen van Polen. Naast twee uitbraken in Hongarije zijn er ook uitbraken vastgesteld in Tsjechië, Roemenië en Slowakije. De OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) meldt ook een nog niet verder getypeerde H5-uitbraak in Oekraïne. In het oosten van Duitsland (tegen de Poolse grens) is onlangs een dode wilde vogel met HPAI H5N8 aangetroffen, net zoals in het oosten van Polen.

AVINED blijft daarom oproepen om zeer zorgvuldig te zijn in de contacten met deze landen. En om extra alert te zijn op de bioveiligheid van uw eigen bedrijf.

IKB Ei nieuwsbrief is helder!

Verantwoordelijkheid van IKB Ei deelnemer om geen eieren in de handel te brengen met gehalte ≥0.005 mg/kg fipronil

Die zin is de kern in de nieuwsbrief van IKB Ei, waarvan hier onverkort de tekst volgt:

 

Uitvoeringsbesluit IKB Ei in het kader van kanalisatieprotocol afvoer eieren
IKB Ei heeft een nieuw uitvoeringsbesluit in werking laten treden in het kader van het kanalisatieprotocol afvoer eieren. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Er zijn met de NVWA kanalisatie protocollen voor afvoer van eieren opgesteld voor de volgende situaties:
– Protocol scenario 2: Er is sprake van meerdere locaties (met gescheiden KIPnummers) waarbij niet alle locaties verontreinigd zijn met fipronil. Deze zijn geografisch gescheiden van elkaar en functioneren volledig zelfstandig (eigen eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag).
– Protocol scenario 3: Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd) met  per stal aparte eierbanden, stempelautomaten, inpakkers en opslag en/of duidelijk verschillende ei-kleuren (wit en bruin).
– Protocol scenario 4: Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd),  waarbij de eieren niet verschillen in kleur en alle eieren over dezelfde eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag gaan.

Als u zich als IKB Ei deelnemer heeft aangemeld voor één van deze protocollen, dan moet u het volgende doen:

  1. U dient zich te melden bij uw CI (Kiwa Verin of Isacert);
  2. U dient zich te houden aan de voorwaarden uit het protocol;
  3. U dient alle analyseresultaten van de in het kader van het protocol genomen ei-monsters binnen 1 werkdag na ontvangst toe te sturen aan uw CI via de e-mail.

Als u zich niet houdt aan het bovenstaande, dan kan uw certificaat voor uw bedrijf geschorst worden. Daarnaast kan de CI voor IKB EI extra controles uitvoeren op fipronil in eieren. Deze kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid van IKB Ei deelnemer om geen eieren in de handel te brengen met gehalte ≥0.005 mg/kg fipronil
U heeft als IKB Ei deelnemer en als voedselproducent de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen eieren in de handel worden gebracht met een fipronilgehalte ≥ 0.005 mg/kg. Dit geldt ook voor stallen / bedrijven die zijn vrijgegeven door de NVWA. Zie hier toelichting NVWA. 

IKB Ei heeft in haar eerste uitvoeringsbesluit al aangegeven dat het afvoeren van eieren vanuit stallen die zijn behandeld met fipronil niet is toegestaan, tenzij uit onderzoek is gebleken dat het gehalte aan fipronil in de eieren onder de wettelijke norm van 0.005 mg/kg ligt. Indien u als IKB Ei deelnemer toch eieren afvoert met een gehalte van ≥ 0.005 mg/kg, dan kan dit leiden tot schorsing van uw IKB certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden.

Eieren met een fipronilgehalte van 0.005 mg/kg of hoger behoren tot categorie 1 materiaal en mogen alleen afgevoerd worden naar Rendac.

De NVWA heeft ook een toelichting geschreven over het bovenstaande. Klik hiervoor de toelichting.

Berichtgeving over stand van zaken fipronil crisis
De fipronil crisis heeft niet alleen IKB Ei deelnemers getroffen. Daarom is aan het begin van de fipronil crisis een nieuwsbrief fipronil gelanceerd. De nieuwsbrief fipronil wordt verstuurd door Stichting Avined aan alle pluimveehouders (incl. IKB Ei deelnemers) en direct betrokkenen.

Update van GD experts inzake Fipronil

 

Fipronil ‘houdt van’ vet

Fipronil gaat veel liever in vet zitten dan in water. Fipronil is nauwelijks schadelijk voor kippen, maar wel erg schadelijk voor het waterleven (vissen, vlooien, muggen). De kip scheidt ongeveer de helft van het fipronil dat binnenkomt weer uit met de mest. De rest komt in het vet van de kip terecht, en  daarom ook in het ei: dat bevat namelijk ook vet. Als dan mest of eieren van het bedrijf worden afgevoerd, verlaat dus ook een deel van het fipronil het bedrijf. Maar een groot deel blijft nog achter in de stal en in de kippen. Dat moet ter plekke onschadelijk worden gemaakt of worden verwijderd en dan onschadelijk worden gemaakt. En dat is helaas niet zo eenvoudig. De eigenschappen die ervoor zorgen dat fipronil lang werkzaam is, werken nu tegen.

Fipronil is erg stabiel

Fipronil is een behoorlijk stabiele stof: die maak je niet zomaar kapot. Bovendien wordt fipronil omgezet in een aantal omzettingsproducten (metabolieten) die net zo effectief zijn en dus ook net zo schadelijk voor het milieu. Je moet dus fipronil en alle omzettingsproducten van fipronil bij elkaar optellen. Daarom wordt op een uitslag ook altijd de ‘som’ van fipronil en de metabolieten gerapporteerd. Alleen door oxidatie of met veel UV-licht kunnen fipronil en de omzettingsproducten van fipronil echt onschadelijk worden gemaakt. Dat gaat veel beter in een basische omgeving (hoge pH) dan in een zure omgeving.

Fipronil hecht aan vuil en poreuze oppervlakten

Een bijkomend probleem is dat fipronil goed hecht aan vettig vuil en poreuze oppervlakten zoals beton. In pluimveestallen is daar veel van. Onder laboratoriumomstandigheden kan fipronil binnen twee uur geheel worden afgebroken met soda en waterstofperoxide. In een stal gaat dat veel moeilijker. Eerst moet fipronil worden vrijgemaakt uit het vet en de wanden. Als wanden of vloeren voor de eerste keer worden behandeld, lijkt het vaak alsof de som van fipronil en de metabolieten zelfs hoger wordt. Dat komt omdat fipronil door het soda vrijkomt uit het vet en de vloeren of wanden. Pas na vele malen behandelen met soda en waterstofperoxide zal de som van fipronil gaan dalen.

Niemand weet hoeveel fipronil er is ‘opgeslagen’ in de poreuze oppervlakten en onder de vettige vuillagen. En dus is het ook niet bekend hoe vaak je moet behandelen. Wat je ook vaak ziet, is dat in de analyse blijkt dat er de eerste keer veel fipronil en weinig fipronil-sulfone is, terwijl bij latere behandelingen veel minder fipronil en veel meer fipronil-sulfone en fipronil-sulfide ontstaat. Dat wijst erop dat de omzetting is begonnen, maar nog niet klaar is. Dan is het enige advies: behandelen, behandelen, behandelen.

Fipronil oxideert beter bij hoge temperatuur

Het onschadelijk maken van fipronil gaat beter bij hoge temperaturen. De optimale temperatuur voor de oxidatiereactie met waterstofperoxide is tussen 35 en 40 graden. Het kan dus helpen om de stal te verwarmen.

Fipronil breekt volledig af door verbranding. Verbranding is de uiterste vorm van oxidatie. Fipronil zal dus onschadelijk gemaakt worden als het verbrand wordt. In vleeskuikenstallen wordt de methode van ‘schoonbranden’ wel toegepast. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor bijvoorbeeld vloeren. Het moet wel gebeuren door een brander te gebruiken die hoog genoeg (boven de 500 graden Celsius) verwarmt. De vraag is natuurlijk of dit praktisch is. In mest wordt fipronil ook op deze manier onschadelijk gemaakt.

Fipronil zit in de kip

Maar dan de kip: daar zit het fipronil als fipronil-sulfone dus in het vet. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de kippen in een schone omgeving komen te zitten. Maar omdat kippen fipronil steeds via de mest uitscheiden, moet ook de mest iedere keer worden weggehaald. Door kippen eieren te laten leggen, verdwijnt ook fipronil uit de kip. Op die manier duurt het ongeveer vijf tot acht dagen voordat de helft van het fipronil uit de kip is verdwenen. Heeft de kip bijvoorbeeld 0,200 mg/kg fipronil in het ei, dan duurt het dus zes keer vijf tot acht dagen (dertig tot 48 dagen) voordat het fipronil in ei onder de 0,005 mg/kg komt.

Een alternatief is dan ruien: hierdoor verliest de kip ongeveer 80 procent van het vet. Het lijkt er nu op dat niet al het fipronil evenredig met het vet verdwijnt, maar dat een deel van het fipronil in het vet overblijft waardoor het overblijvende vet hogere fipronilgehalten bevat dan voor het ruien. Zodra de kip dan weer eieren begint te leggen, bevatten de eerste eieren weer fipronil. Maar omdat er dan snel nieuw vet wordt gevormd, daalt het fipronil in het vet waarschijnlijk snel en moet na twee tot drie weken nadat 90% legproductie is bereikt, het fipronil in de eieren onder de norm kunnen komen.

Binnen een werkdag advies op maat door veterinair toxicoloog

Het is begrijpelijk dat u als ondernemer soms door de bomen het bos niet meer ziet. Om advies op maat te kunnen leveren, gaan GD en het Poultry Expertise Centre nóg meer samenwerken. Als u specifieke vragen heeft over uitslagen of de situatie op uw bedrijf, dan kunt u binnen een werkdag een advies krijgen van een veterinair toxicoloog. Daarvoor belt u met het meldpunt Fipronil: T 088 020 6410. Via dit meldpunt worden uw gegevens gedeeld met GD. U wordt binnen een dag teruggebeld door een expert van GD om uw situatie te bespreken.

Fipronil onschadelijk maken in de stal

Om fipronil in de stal onschadelijk te maken is het advies om de ‘verontreinigde’ oppervlakten nat te maken met een soda-oplossing. Terwijl het oppervlakte nog nat is, kan het waterstofperoxide worden aangebracht. Zodra het oppervlakte is gedroogd, kan de totale behandeling met soda en waterstofperoxide herhaald worden.

Fipronil verwijderen uit de stal en later onschadelijk maken

Om fipronil uit de stal te verwijderen, kan gebruikgemaakt worden van middelen die vettige stoffen laten oplossen in water. Bijvoorbeeld zeep of spiritus. Het fipronil dat op deze manier wordt verwijderd, is nog steeds schadelijk. Het spoelwater zal daarom opgevangen moeten worden in bijvoorbeeld ‘big bags’ voor een latere behandeling. Er is op dit moment nog geen praktisch haalbare methode bekend om fipronil dat opgelost is water onschadelijk te maken.

De link naar de GD inzake Fipronil: klik hier

Meldingen KIP systeem bij Avined

Zoals u bekend is worden bewegingen van pluimvee gemeld in KIP, het systeem dat door het productschap is gebouwd en onderhouden. Tot en met vorig jaar werden veel meldingen door derden verzorgd, maar zeker nu dient u zich te realiseren dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw informatie in KIP. Daartoe heeft u een inlognaam en code ontvangen.

Er wordt nog al eens vergeten om een afgevoerd koppel hennen af te melden; het afvoeren van koppels wordt niet door uw handelaar of slachterij gemeld in KIP. Dat dient u zelf te doen!

De aanvoer van een koppel hennen naar uw bedrijf wordt standaard altijd door ons gedaan. Tenzij u ons dit uitdrukkelijk vraagt om anders te regelen, verzorgen wij de melding in KIP. Dat dient op stalniveau te geschieden en daarom vragen wij u de stalnummers.

Een afschrift van de melding leveren we u altijd mee met de set documenten.

Let vooral dus op de afmelding van oude hennen!