Tag: diergezondheid

Pluimveeweb wijst op risico’s over salmonella entingen

Eind april schrijft Pluimveeweb over verschilllende vaccins voor salmonella preventie en mogelijk valse uitslagen en de consequenties daarvan. In het artikel [https://www.pluimveeweb.nl/artikel/399927-communiceer-duidelijk-over-salmonellavaccinatie] wijst een dierenarts op de risico’s van vals positieven als er onvoldoende goed is gecommuniceerd en de eerste overschoentjes besmet lijken [vals positief i.v.m. de gebruikte entstof].

Hoewel we bij Maatman de ontwikkeling van entstoffen natuurlijk nauwlettend volgen blijven we voorlopig bij het gebruik van een bewezen entstof, de Vac Duo die bescherming biedt tegen SE en ST en gedurende de opfok driemaal wordt verstrekt aan de opfokhennen. We willen vermijden dat te snel naar een ander vaccin wordt overgestapt en de pluimveehouder grote problemen krijgt als hij voor het eerst schoentjes loopt en een vals positieve uitslag krijgt. Naast een enorme stress levert dat veel werk op en kost het de pluimveehouder veel. Immers de wet is aangepast en een heronderzoek is niet meer geldig; een vastgesteld positieve uitslag maakt een koppel positief tot aan het einde van het verblijf op een legbedrijf.

Voorlopig gebruiken we daarvoor de bewezen entstoffen die geen vals positieve uitslag kunnen geven.

 

Scherpe hygiëne nu nodig!

Belang van een goede hygiëne en bio security is groot, zeker met de huidige dreiging van vogelgriep. Er geldt een bezoekverbod, waarbij het verboden is om stallen en
andere vogelverblijfplaatsen te betreden. Ook ruimtes die niet goed zijn afgescheiden van deze verblijfplaatsen mogen niet betreden worden. Bezoek mag alleen de stal (of andere vogelverblijfplaats) in als dit noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid, dierwelzijn of gezondheid van mensen in de stal. Via de link Hygiëne protocollen bezoekers pluimveebedrijven vindt u de actuele hygiëneprotocollen voor dienstverleners, bezoekers en vervoer pluimvee tussen commerciële bedrijven.

TIP – plaats ook een vuilnisbak of container bij uw
voersilo’s, zodat de chauffeurs hun gedragen
overschoenen, wegwerpoverall, stofzakken e.d. netjes
achter kunnen laten.

Met dank aan Secure Egg Farmer, omdat de tekst is overgenomen uit een nieuwsbrief.

H5N8 in Europa; Gezond verstand gevraagd!

De kippen zitten binnen! Menig hobby-kippen houder laat zijn kippen ook binnen en zorgt dat de bovenzijde van het hok en ren dicht zijn. Met gezond verstand immers komen we het verst. Dat zegt: geen bezoekers in de stal als het niet echt nodig is, discipline voor jezelf in het betreden van de stal vanaf buiten: altijd ander schoeisel, dus ook -aan de achterzijde- als de mestband wordt gedraaid. Er staat niks wat niet logisch is.

Zo komen we het beste de winter door. Het voorjaar brengt meer zon en dan hopen we dat Nederland dit jaar zonder problemen de winter is doorgekomen.

De laatste nieuwsbrief van Avined:

[bron: Avined nieuwsbrief] De afgelopen dagen breidde de hoogpathogene H5N8 vogelgriep zich verder uit in Centraal- en Oost-Europa. Het virus is inmiddels vastgesteld in Polen, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Slowakije en Oekraïne. AVINED verwacht op 23 januari een reactie van het ministerie van LNV op het verzoek om een ophokplicht.

Sinds de eerste uitbraak op 31 december in het oosten van Polen verspreidde het virus zich snel. In Polen is het virus volgens de Poolse media vastgesteld op dertien pluimveebedrijven. Hiervan liggen vier getroffen bedrijven in het westen van Polen. Naast twee uitbraken in Hongarije zijn er ook uitbraken vastgesteld in Tsjechië, Roemenië en Slowakije. De OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) meldt ook een nog niet verder getypeerde H5-uitbraak in Oekraïne. In het oosten van Duitsland (tegen de Poolse grens) is onlangs een dode wilde vogel met HPAI H5N8 aangetroffen, net zoals in het oosten van Polen.

AVINED blijft daarom oproepen om zeer zorgvuldig te zijn in de contacten met deze landen. En om extra alert te zijn op de bioveiligheid van uw eigen bedrijf.

Prestigieuze innovatieprijs voor Mts Smit-Hazenberg

Hans en Ymkje Hazenberg hebben vanmiddag in een door [o.a.] De Boerderij georganiseerde middag in het Gelredome in Arnhem uit een groep van 8 genomineerde boeren innovaties, de hoofdprijs binnengesleept. Na een besloten bijeenkomst waar eerst alleen de genomineerden nogmaals hun vinding hebben uitgelegd, kreeg het stel later in de plenaire bijeenkomst onder luid gejuich de titel.

In het kort uitgelegd is de vinding van Hans een windbreekdoek dat aan zijden van pluimveestallen wordt gespannen om de inlaat van lucht te filteren. Zo wordt een grof filter voor de inlaat gecreëerd en werkt het doek bovendien als een filter dat de relatieve vochtigheid reduceert. Omdat het gaas tot op de grond afsluit, kan ongediertebestrijding [de zwarte kistjes] achter het scherm plaatsvinden: omdat het als ‘binnen’ wordt gezien mag hier nog gif gebruikt worden. Naast voorkomen van insleep van [o.a.] vogelgriep helpt het ook om een aktieve ongediertebestrijding te continueren.

“Het is een beetje apart dat ik hier sta op 12 december omdat het vandaag precies één jaar geleden is dat het bedrijf door vogelgriep werd getrofffen”. Vervolgens zegt Hans: “maar mooi dat ik zo in het nieuws kom want het is echt NU actueel; het eerste geval is er en als mijn vinding kan helpen om verspreiding tegen te houden, prima”.  Hazenberg hoopt dat pluimveecommissies gaan instemmen met een onderzoeksvoorstel dat door de WUR is geschreven om deze vinding wetenschappelijk te beoordelen en te meten wat de echte cijfers zijn. Hij sprak hier eerder deze week al over met voorzitter Hubers van de NOP/LTO pluimvee.

Wij feliciteren Hans en Ymkje met deze prijs. Als betrokken leverancier levert Maatman bruine scharrelhennen op dit bedrijf.

 

Update van GD experts inzake Fipronil

 

Fipronil ‘houdt van’ vet

Fipronil gaat veel liever in vet zitten dan in water. Fipronil is nauwelijks schadelijk voor kippen, maar wel erg schadelijk voor het waterleven (vissen, vlooien, muggen). De kip scheidt ongeveer de helft van het fipronil dat binnenkomt weer uit met de mest. De rest komt in het vet van de kip terecht, en  daarom ook in het ei: dat bevat namelijk ook vet. Als dan mest of eieren van het bedrijf worden afgevoerd, verlaat dus ook een deel van het fipronil het bedrijf. Maar een groot deel blijft nog achter in de stal en in de kippen. Dat moet ter plekke onschadelijk worden gemaakt of worden verwijderd en dan onschadelijk worden gemaakt. En dat is helaas niet zo eenvoudig. De eigenschappen die ervoor zorgen dat fipronil lang werkzaam is, werken nu tegen.

Fipronil is erg stabiel

Fipronil is een behoorlijk stabiele stof: die maak je niet zomaar kapot. Bovendien wordt fipronil omgezet in een aantal omzettingsproducten (metabolieten) die net zo effectief zijn en dus ook net zo schadelijk voor het milieu. Je moet dus fipronil en alle omzettingsproducten van fipronil bij elkaar optellen. Daarom wordt op een uitslag ook altijd de ‘som’ van fipronil en de metabolieten gerapporteerd. Alleen door oxidatie of met veel UV-licht kunnen fipronil en de omzettingsproducten van fipronil echt onschadelijk worden gemaakt. Dat gaat veel beter in een basische omgeving (hoge pH) dan in een zure omgeving.

Fipronil hecht aan vuil en poreuze oppervlakten

Een bijkomend probleem is dat fipronil goed hecht aan vettig vuil en poreuze oppervlakten zoals beton. In pluimveestallen is daar veel van. Onder laboratoriumomstandigheden kan fipronil binnen twee uur geheel worden afgebroken met soda en waterstofperoxide. In een stal gaat dat veel moeilijker. Eerst moet fipronil worden vrijgemaakt uit het vet en de wanden. Als wanden of vloeren voor de eerste keer worden behandeld, lijkt het vaak alsof de som van fipronil en de metabolieten zelfs hoger wordt. Dat komt omdat fipronil door het soda vrijkomt uit het vet en de vloeren of wanden. Pas na vele malen behandelen met soda en waterstofperoxide zal de som van fipronil gaan dalen.

Niemand weet hoeveel fipronil er is ‘opgeslagen’ in de poreuze oppervlakten en onder de vettige vuillagen. En dus is het ook niet bekend hoe vaak je moet behandelen. Wat je ook vaak ziet, is dat in de analyse blijkt dat er de eerste keer veel fipronil en weinig fipronil-sulfone is, terwijl bij latere behandelingen veel minder fipronil en veel meer fipronil-sulfone en fipronil-sulfide ontstaat. Dat wijst erop dat de omzetting is begonnen, maar nog niet klaar is. Dan is het enige advies: behandelen, behandelen, behandelen.

Fipronil oxideert beter bij hoge temperatuur

Het onschadelijk maken van fipronil gaat beter bij hoge temperaturen. De optimale temperatuur voor de oxidatiereactie met waterstofperoxide is tussen 35 en 40 graden. Het kan dus helpen om de stal te verwarmen.

Fipronil breekt volledig af door verbranding. Verbranding is de uiterste vorm van oxidatie. Fipronil zal dus onschadelijk gemaakt worden als het verbrand wordt. In vleeskuikenstallen wordt de methode van ‘schoonbranden’ wel toegepast. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor bijvoorbeeld vloeren. Het moet wel gebeuren door een brander te gebruiken die hoog genoeg (boven de 500 graden Celsius) verwarmt. De vraag is natuurlijk of dit praktisch is. In mest wordt fipronil ook op deze manier onschadelijk gemaakt.

Fipronil zit in de kip

Maar dan de kip: daar zit het fipronil als fipronil-sulfone dus in het vet. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de kippen in een schone omgeving komen te zitten. Maar omdat kippen fipronil steeds via de mest uitscheiden, moet ook de mest iedere keer worden weggehaald. Door kippen eieren te laten leggen, verdwijnt ook fipronil uit de kip. Op die manier duurt het ongeveer vijf tot acht dagen voordat de helft van het fipronil uit de kip is verdwenen. Heeft de kip bijvoorbeeld 0,200 mg/kg fipronil in het ei, dan duurt het dus zes keer vijf tot acht dagen (dertig tot 48 dagen) voordat het fipronil in ei onder de 0,005 mg/kg komt.

Een alternatief is dan ruien: hierdoor verliest de kip ongeveer 80 procent van het vet. Het lijkt er nu op dat niet al het fipronil evenredig met het vet verdwijnt, maar dat een deel van het fipronil in het vet overblijft waardoor het overblijvende vet hogere fipronilgehalten bevat dan voor het ruien. Zodra de kip dan weer eieren begint te leggen, bevatten de eerste eieren weer fipronil. Maar omdat er dan snel nieuw vet wordt gevormd, daalt het fipronil in het vet waarschijnlijk snel en moet na twee tot drie weken nadat 90% legproductie is bereikt, het fipronil in de eieren onder de norm kunnen komen.

Binnen een werkdag advies op maat door veterinair toxicoloog

Het is begrijpelijk dat u als ondernemer soms door de bomen het bos niet meer ziet. Om advies op maat te kunnen leveren, gaan GD en het Poultry Expertise Centre nóg meer samenwerken. Als u specifieke vragen heeft over uitslagen of de situatie op uw bedrijf, dan kunt u binnen een werkdag een advies krijgen van een veterinair toxicoloog. Daarvoor belt u met het meldpunt Fipronil: T 088 020 6410. Via dit meldpunt worden uw gegevens gedeeld met GD. U wordt binnen een dag teruggebeld door een expert van GD om uw situatie te bespreken.

Fipronil onschadelijk maken in de stal

Om fipronil in de stal onschadelijk te maken is het advies om de ‘verontreinigde’ oppervlakten nat te maken met een soda-oplossing. Terwijl het oppervlakte nog nat is, kan het waterstofperoxide worden aangebracht. Zodra het oppervlakte is gedroogd, kan de totale behandeling met soda en waterstofperoxide herhaald worden.

Fipronil verwijderen uit de stal en later onschadelijk maken

Om fipronil uit de stal te verwijderen, kan gebruikgemaakt worden van middelen die vettige stoffen laten oplossen in water. Bijvoorbeeld zeep of spiritus. Het fipronil dat op deze manier wordt verwijderd, is nog steeds schadelijk. Het spoelwater zal daarom opgevangen moeten worden in bijvoorbeeld ‘big bags’ voor een latere behandeling. Er is op dit moment nog geen praktisch haalbare methode bekend om fipronil dat opgelost is water onschadelijk te maken.

De link naar de GD inzake Fipronil: klik hier

Sleutelwoord Hygiëne blijft belangrijk

Welke situatie er ook is in de markt, uw bedrijf moet op gebied van diergezondheid een goede status houden. Sleutelwoord voor dit alles is hygiène.

Van belang blijft dus het hygiène protocol! Er zijn grote protocollen uitgewerkt die je er op na kan lezen, maar in grote lijnen komt het er op neer dat:

– je niemand onnodig in je stallen laat

– per stal schoeisel en kleding wordt gewisseld

-straatschoeisel nergens in de stal komt

– handen wassen

Natuurlijk is er meer; daarvoor heeft de GD een protocol uitgewerkt, maar met de basisbeginselen die logisch zijn moeten we een heel eind komen.