Tag: IKB Ei

Virtuele opendag via leuke video

In de regio Hardenberg is Eiboerderij Smid een begrip; het familiebedrijf bezit al vele jaren een mooi legpluimveebedrijf op een zichtlocatie in Heemserveen, direct naast de provinciale weg van Hardenberg naar Slagharen.

Daar is de laatste jaren veel aan verbeterd. Zo zou de familie een grote verbouwing afsluiten met een open dag voor de buurt en belangstellenden. Dat ging natuurlijk niet door dit jaar, door Covid-19 en -nu helaas- door de dreigende vogelgriep.

Daarom is er door de betrokken leveranciers een mooie film gemaakt van het bedrijf. In slechts 2 minuten maakt u kennis met de familie en het bedrijf. Een pracht product gemaakt door Playforward uit Alkmaar.

Kijk hier naar de film:

 

IKB Ei komt met nieuwe richtlijnen plaagdierbestrijding

In een via email ontvangen IKB nieuwsbrief kondigt IKB aan binnenkort de eisen voor plaagdierbestrijding op het pluimveebedrijf behoorlijk aan te scherpen. Plaagdierbeheersing is een belangrijk onderdeel voor een effectieve bedrijfsvoering. Indien u plaagdierbeheersing wilt laten uitvoeren op uw IKB Ei bedrijf door derden, dan dient u IKB PSB gecertificeerde bedrijven / bedrijfseenheden in te schakelen. U mag ook zelf uw plaagdierbeheersing uitvoeren (binnen en buiten). Hiervoor gelden vanaf 1 augustus 2018 aangescherpte voorwaarden.

In het artikel belooft Ovoned binnenkort nadere gegevens op de website beschikbaar te maken.

 

Prestigieuze innovatieprijs voor Mts Smit-Hazenberg

Hans en Ymkje Hazenberg hebben vanmiddag in een door [o.a.] De Boerderij georganiseerde middag in het Gelredome in Arnhem uit een groep van 8 genomineerde boeren innovaties, de hoofdprijs binnengesleept. Na een besloten bijeenkomst waar eerst alleen de genomineerden nogmaals hun vinding hebben uitgelegd, kreeg het stel later in de plenaire bijeenkomst onder luid gejuich de titel.

In het kort uitgelegd is de vinding van Hans een windbreekdoek dat aan zijden van pluimveestallen wordt gespannen om de inlaat van lucht te filteren. Zo wordt een grof filter voor de inlaat gecreëerd en werkt het doek bovendien als een filter dat de relatieve vochtigheid reduceert. Omdat het gaas tot op de grond afsluit, kan ongediertebestrijding [de zwarte kistjes] achter het scherm plaatsvinden: omdat het als ‘binnen’ wordt gezien mag hier nog gif gebruikt worden. Naast voorkomen van insleep van [o.a.] vogelgriep helpt het ook om een aktieve ongediertebestrijding te continueren.

“Het is een beetje apart dat ik hier sta op 12 december omdat het vandaag precies één jaar geleden is dat het bedrijf door vogelgriep werd getrofffen”. Vervolgens zegt Hans: “maar mooi dat ik zo in het nieuws kom want het is echt NU actueel; het eerste geval is er en als mijn vinding kan helpen om verspreiding tegen te houden, prima”.  Hazenberg hoopt dat pluimveecommissies gaan instemmen met een onderzoeksvoorstel dat door de WUR is geschreven om deze vinding wetenschappelijk te beoordelen en te meten wat de echte cijfers zijn. Hij sprak hier eerder deze week al over met voorzitter Hubers van de NOP/LTO pluimvee.

Wij feliciteren Hans en Ymkje met deze prijs. Als betrokken leverancier levert Maatman bruine scharrelhennen op dit bedrijf.

 

Fipronil update 20 november op site GD

Per 20 november is de site over fipronil voorzien van een update.

Het is goed om die update te lezen, ook als uw bedrijf eerst was geblokkeerd en inmiddels weer eieren levert. We hebben immers ook vast moeten stellen dat IKB eisen zijn aangepast. Het is nu zo dat de pluimveehouder er voor moet zorgen dat hij veilige eieren levert, in deze optiek dus, eieren die onder de mrl waarde blijven.

In veel stallen is dus nog fipronil aanwezig, of een afbraakproduct. Beide producten horen niet in eieren. Dus levert u weer, dan is de strijd nog niet gestreden.

Het hele artikel op de website van de GD: u komt er door hier te klikken

IKB Ei nieuwsbrief is helder!

Verantwoordelijkheid van IKB Ei deelnemer om geen eieren in de handel te brengen met gehalte ≥0.005 mg/kg fipronil

Die zin is de kern in de nieuwsbrief van IKB Ei, waarvan hier onverkort de tekst volgt:

 

Uitvoeringsbesluit IKB Ei in het kader van kanalisatieprotocol afvoer eieren
IKB Ei heeft een nieuw uitvoeringsbesluit in werking laten treden in het kader van het kanalisatieprotocol afvoer eieren. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Er zijn met de NVWA kanalisatie protocollen voor afvoer van eieren opgesteld voor de volgende situaties:
– Protocol scenario 2: Er is sprake van meerdere locaties (met gescheiden KIPnummers) waarbij niet alle locaties verontreinigd zijn met fipronil. Deze zijn geografisch gescheiden van elkaar en functioneren volledig zelfstandig (eigen eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag).
– Protocol scenario 3: Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd) met  per stal aparte eierbanden, stempelautomaten, inpakkers en opslag en/of duidelijk verschillende ei-kleuren (wit en bruin).
– Protocol scenario 4: Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd),  waarbij de eieren niet verschillen in kleur en alle eieren over dezelfde eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag gaan.

Als u zich als IKB Ei deelnemer heeft aangemeld voor één van deze protocollen, dan moet u het volgende doen:

  1. U dient zich te melden bij uw CI (Kiwa Verin of Isacert);
  2. U dient zich te houden aan de voorwaarden uit het protocol;
  3. U dient alle analyseresultaten van de in het kader van het protocol genomen ei-monsters binnen 1 werkdag na ontvangst toe te sturen aan uw CI via de e-mail.

Als u zich niet houdt aan het bovenstaande, dan kan uw certificaat voor uw bedrijf geschorst worden. Daarnaast kan de CI voor IKB EI extra controles uitvoeren op fipronil in eieren. Deze kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid van IKB Ei deelnemer om geen eieren in de handel te brengen met gehalte ≥0.005 mg/kg fipronil
U heeft als IKB Ei deelnemer en als voedselproducent de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen eieren in de handel worden gebracht met een fipronilgehalte ≥ 0.005 mg/kg. Dit geldt ook voor stallen / bedrijven die zijn vrijgegeven door de NVWA. Zie hier toelichting NVWA. 

IKB Ei heeft in haar eerste uitvoeringsbesluit al aangegeven dat het afvoeren van eieren vanuit stallen die zijn behandeld met fipronil niet is toegestaan, tenzij uit onderzoek is gebleken dat het gehalte aan fipronil in de eieren onder de wettelijke norm van 0.005 mg/kg ligt. Indien u als IKB Ei deelnemer toch eieren afvoert met een gehalte van ≥ 0.005 mg/kg, dan kan dit leiden tot schorsing van uw IKB certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden.

Eieren met een fipronilgehalte van 0.005 mg/kg of hoger behoren tot categorie 1 materiaal en mogen alleen afgevoerd worden naar Rendac.

De NVWA heeft ook een toelichting geschreven over het bovenstaande. Klik hiervoor de toelichting.

Berichtgeving over stand van zaken fipronil crisis
De fipronil crisis heeft niet alleen IKB Ei deelnemers getroffen. Daarom is aan het begin van de fipronil crisis een nieuwsbrief fipronil gelanceerd. De nieuwsbrief fipronil wordt verstuurd door Stichting Avined aan alle pluimveehouders (incl. IKB Ei deelnemers) en direct betrokkenen.