Tag: melden

Meldingen KIP systeem bij Avined

Zoals u bekend is worden bewegingen van pluimvee gemeld in KIP, het systeem dat door het productschap is gebouwd en onderhouden. Tot en met vorig jaar werden veel meldingen door derden verzorgd, maar zeker nu dient u zich te realiseren dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw informatie in KIP. Daartoe heeft u een inlognaam en code ontvangen.

Er wordt nog al eens vergeten om een afgevoerd koppel hennen af te melden; het afvoeren van koppels wordt niet door uw handelaar of slachterij gemeld in KIP. Dat dient u zelf te doen!

De aanvoer van een koppel hennen naar uw bedrijf wordt standaard altijd door ons gedaan. Tenzij u ons dit uitdrukkelijk vraagt om anders te regelen, verzorgen wij de melding in KIP. Dat dient op stalniveau te geschieden en daarom vragen wij u de stalnummers.

Een afschrift van de melding leveren we u altijd mee met de set documenten.

Let vooral dus op de afmelding van oude hennen!