Tag: schoonmaken

IKB Ei komt met nieuwe richtlijnen plaagdierbestrijding

In een via email ontvangen IKB nieuwsbrief kondigt IKB aan binnenkort de eisen voor plaagdierbestrijding op het pluimveebedrijf behoorlijk aan te scherpen. Plaagdierbeheersing is een belangrijk onderdeel voor een effectieve bedrijfsvoering. Indien u plaagdierbeheersing wilt laten uitvoeren op uw IKB Ei bedrijf door derden, dan dient u IKB PSB gecertificeerde bedrijven / bedrijfseenheden in te schakelen. U mag ook zelf uw plaagdierbeheersing uitvoeren (binnen en buiten). Hiervoor gelden vanaf 1 augustus 2018 aangescherpte voorwaarden.

In het artikel belooft Ovoned binnenkort nadere gegevens op de website beschikbaar te maken.

 

Fipronil update 20 november op site GD

Per 20 november is de site over fipronil voorzien van een update.

Het is goed om die update te lezen, ook als uw bedrijf eerst was geblokkeerd en inmiddels weer eieren levert. We hebben immers ook vast moeten stellen dat IKB eisen zijn aangepast. Het is nu zo dat de pluimveehouder er voor moet zorgen dat hij veilige eieren levert, in deze optiek dus, eieren die onder de mrl waarde blijven.

In veel stallen is dus nog fipronil aanwezig, of een afbraakproduct. Beide producten horen niet in eieren. Dus levert u weer, dan is de strijd nog niet gestreden.

Het hele artikel op de website van de GD: u komt er door hier te klikken

Detoxen haalbaar of een brug te ver?

De crisis is nog niet voorbij; een paar honderd stallen is nog steeds geblokkeerd op basis van te hoge waarden in eieren. De strijd lijkt er een om moedeloos van te worden. Het lijkt alsof de inspanningen onvoldoende doen bij de kip en de spanning en het wachten leveren bij de ondernemers extra spanning en stress op. Menigeen besluit om alsnog te gaan ruimen.

De NVP schrijft in haar jongste nieuwsbrief: “Het detoxen van de kippen heeft een goed effect gehad op dieren die vóór de rui eieren met hoge waarden legden.  Maar als de waarden (in eieren) vóór de rui al relatief laag waren, dan blijkt het moeilijk om onder de vereiste EU-norm (mrl) van 0,005 mg/kg uit te komen, voordat eieren weer in het voedselkanaal mogen worden afgezet. De ´achtergrondwaarden´ aan fipronil in de stal beïnvloeden sterk de daling van de waarden. Er lijkt steeds een nieuw stabiel niveau bereikt te worden; doorgaan met mest uitruimen en schoonmaken zijn essentieel om lagere waarden te bereiken. Het is hard werken en zenuwslopend voor gedupeerden die met man en macht proberen de eieren van hun nog zittende koppel kippen onder de mrl te krijgen.”[bron nieuwsbrief NVP 6 okt 2017].

Toch laat de GD effecten zien van schoonmaken op gehalten in de stal.

Bij het lezen van deze grafiek [bron: website GD]  zien we wel degelijk de effecten van de schoonmaak; je zou de interval zelfs willen verkleinen om resultaat te boeken. Ook de aanpak [methode] van schoonmaak is van belang. Laatste nieuws in dat kader is ‘temperatuur’. Zorg dat het warmer is in de stal tijdens het behandelen.

Vastberaden stug volhouden lijkt de enige methode om er af te komen.