Tag: voerwinst

Voerprijzen

Happy New Year 2020

We hopen dat u een mooie Kerst 2019 en jaarwisseling naar 2020 heeft genoten. En terwijl veel mensen nog genieten van een dag vrij is het voor de boer weer troef; direct vanaf nieuwjaarsdag draaien we weer eieren om Nederland en de wereld te voorzien van lekkere eieren. De kostprijs om die eieren te produceren is voor wat betreft het voeder weer wat gestegen. Na een gunstige [voor]koop periode is de prijs voor de komende kwartalen omhoog gelopen. Lees erover op onze pagina die regelmatig wordt bijgewerkt: Voerprijzen 

Eierprijs en voerprijs bepalen bruto marge per ei

Hier staat niks nieuws, maar toch is het interessant om eens even na te denken over wat eierprijzen betekenen voor uw marge per ei. Uw grootste kosten zijn immers de voerkosten. Die moeten in eerste instantie worden betaald vanuit de marge op eieren. Maar naast de voerkosten wilt u natuurlijk een marge draaien om uw leghen, uw overige variabele kosten, maar zeker ook uw vaste kosten te kunnen betalen. Elk ei moet dus bijdragen aan de bruto marge op het bedrijf.

Slim kiezen voor een kip die echt bij u past is daarom belangrijk. Die keuze is vaak onderbelicht omdat veel van onze concurrenten uitsluitend kunnen kiezen uit één ras. Maatman daarentegen kiest op basis van uw wensen een leghen die het allerbeste bij uw doelstellingen past. Wij kunnen dat omdat we volledig onafhankelijk zijn en dus kunnen kiezen uit alle denkbare rassen die in de markt verkrijgbaar zijn.

Na een gepaste keuze wordt het belangrijk te kiezen hoe u uw eieren verkoopt en hoe uw voeraankopen worden vastgelegd. Volgt u uit gewoonte de prijslijst van uw leverancier of overlegt u om soms trajecten vast in te kopen?

Hieronder ziet u een -op het eerste gezicht ingewikkelde- grafiek die aangeeft hoe de eierprijs [van een bruin scharrelei van 62 gram] zich de afgelopen jaren heeft gedragen. De grafiek geeft een tijdsbestek weer van 2011 tot en met januari 2018. De eierprijs NOP 62 gram bruin is daarbij omgerekend in kilogrammen en weergegeven op de linker Y-as in Euro’s. De voerkosten zijn per KG/EI uitgerekend en zijn weergegeven op de rechter Y-as. Hierdoor kunnen we inzichtelijk maken dat de bruto-marge 2012/2013 een heel andere was dan die bruto-marge van nu. Immers de bruto marge per kg EI is veel belangrijker dan de notering. De oranje/bruine lijn geeft [op de linker as] de bruto marge per kg-EI week. Eind 2017 ligt deze dus veel hoger dan die in 2012/2013 toen de voerkosten veel hoger lagen.