Visie en Missie

Visie

Ondernemers gaan voor continuïteit. Die drijfveer beweegt mensen in bedrijven om slim te ondernemen.

Wij willen pluimveehouders ondersteunen om die doelen te realiseren; dat is méér dan een goed koppel leveren. Het is vanuit de eigen onderneming op een nuchtere wijze kunnen meedenken om goed te kiezen en verstandig te exploiteren.

No nonsense noemen we dat, maar vooral onafhankelijk!

Het voor u meest geschikte ras, prima opgefokt in uw stallen plaatsen; daaruit wordt onze onafhankelijkheid het rendement op het erf van de pluimveehouder. Al 85 jaar!

Missie:

Onze klanten meer rendement bieden vanuit onze onafhankelijke positie en advisering; ondernemen met de ondernemers.