Voerprijzen grootste bepaler van uw voerwinst

Grondstoffen pluimveevoeders licht stijgend

Ook begin mei 2020 zien we een terugkerend en bekend beeld in de markt voor grondstoffen. De prijzen in week 19 ten opzichte van het begin van dit jaar en ten opzichte van februari,  laten een lichte stijging zien. Dat is bekend voor deze periode. Als u op voorkoop inkoopt heeft u dat in het najaar al gedaan.

Behoort u tot de groep pluimveehouders die in het afgelopen najaar in voorkoop kochten dan vallen onderstaande prijzen gewoon tegen. Ze zijn telkens in kleine stapjes hoger geworden en soja van dit moment is met een dagprijs van 40 euro gewoon duur, hoewel daar inmiddels weer een kleine euro af is.  Dit is even wennen ten opzichte van de periode die achter ons ligt met prijzen van ruim onder 24 euro voor inkoop in voorkoop.

Waardoor de effecten precies ontstaan is ons niet geheel helder, maar effecten op logistiek vanuit de voorzorg rondom corona kan niet worden uitgesloten.

Voerprijzen

Het gemiddelde van onze grondstof+ calculatie komt nu dus op € 24,86 en dat is meer dan een euro hoger dan het afgelopen najaar. De LEI was ook behoorlijkgestegen en we denken dat op dit moment een voorkoop netto netto € 1,40 onder LEI haalbaar is, maar of het verstandig is dat te doen op dit moment?

Deze pagina en de tabel, worden regelmatig voorzien van een update!