Voerprijzen grootste bepaler van uw voerwinst

Voerprijzen blijven aanhoudend op hoog niveau

Het leek even beter te gaan; de vorige week nog concludeerden we dat de termijnprijs 1,5 euro was gezakt, maar met de nieuwe prijsinformatie lijkt alles weer te stijgen. Wat opvalt is dat ook de termijnen in het najaar ook vlot stijgen. Dachten we langere tijd dat voerprijzen vooral in de eerste helft vlot stegen, nu zien we dat de termijnmarkt voor voergrondstoffen in het najaar ook stijgt.

De huidige prijs -alle dagprijzen samen maken een LEI-gemiddelde- zit op een LEI van boven 30 euro. Dat was een jaar geleden € 26,50 voor Fase 1 non-GMO. Termijnprijzen voor de komende periode laten een behoorlijke stijging zien.

De tabel ziet er nu zo uit:

voerprijsontwikkeling in kwartalen

De variatie van kwartaal 2 nu en het eerste kwartaal nu is 2 euro; dat was tot kort geleden veel meer. Conclusie is dat na enige tijd nu ook de termijnen eind dit jaar vlot stijgen. Indien uw leverancier slim heeft ingekocht dan is de kostprijs lager. Het is dan de vraag in hoeverre het inkoopvoordeel met de klant wordt gedeeld op basis van voorkopen.

 

 

Deze pagina en de tabel, worden regelmatig voorzien van een update!