Witte en Bruine hennen

In de markt voor eieren ontstaan nieuwe mechanismen om een keuze te maken voor een leghen. Zo waren er jarenlang eierhandelaren met een duidelijke voorkeur voor een bruin ei, maar wordt cq werd dat wel betaald; zo ook hebben pluimveehouders een voorkeur voor een witte of bruine hen.

Afspraken over houderij dwingen nu -bij meerdere stallen en eierclassicicaties op een erf- om zowel witte als bruine eieren te houden. Bent u vrij te kiezen besef dan dat er meerkosten zitten aan het houden van bruine hennen; u houdt ze korter [80 versus 90 weken] en de kostprijs van een bruin ei ligt hoger dan dat van een wit ei; als u de keus heeft dan zou u eigenlijk een halve cent per ei meer moeten ontvangen voor een bruin ei. Dat zit er vaak niet in. Maar als u naast scharrel ook een stal 1-ster of wellicht een 2-ster BLK stal heeft, dan bent u verplicht om te differentieren in kleur.

Dan wordt het onafhankelijke advies in klinkende munt betaald. We kunnen u dan hennen uit verschillende fokkerij-huizen naast elkaar opfokken in plaatsen. U begrijpt dat onze collega’s dat niet willen of mogen.

De opfokmatrix vullen we zorgvuldig in om een hen te produceren die goed gevoed is, een entschema heeft dat passend is, getraind is om uw systeem te kennen en daarbij een nadrukkelijk geselecteerde en scherp ingekochte voersoort om te garanderen dat de start bij u goed is. Maar het begint met een goed keuze van het ras!

Wat we in ieder geval bieden:

  • volledige vrije keuze in rassen
  • een gefundeerd advies hierover
  • een matrix invulling van opfok
  • volledige openheid van opfok via cloud-oplossing
  • we delen onze informatie van rassen om uw keuze te voeden
  • we leggen alles gedetailleerd vast.
Bruine hennen kiezen op argumenten, maar ook op basis van een economische afweging. Doe dat samen met ons!

Witte hennen kies je op basis van een zorgvuldige afweging; de flexibiliteit en mogelijkheden van uw eierhandelaar zijn daarbij van belang, maar ook de richting waarin uw geproduceerde eieren gaan. Er zit groot verschil in eigewicht tussen diverse soorten. Vraag ons hierbij te helpen.